جمکران

رایحة الهدی بمسابه المصباح الهدی فی کل الایام الانتخابیة
مجله اتحاد ملی و انسجام اسلامی
عطر و طعم خوش اسلام ناب محمدی

این سفره رنگین و معطر انتخابات اسلامی است هم وطن با شرکت در انتخابات سهم خود را از سفره انتخاب و نوش جان کن.

این قسمت با پس زمینه سبز رنگ مقدمه وبلاگ است مطالب روزانه در پایین وبلاگ در قسمت دارای پس زمینه سفید نوشته شده است. برای درک بهتر نوشته های روزانه خواندن این مقدمه مفيد می باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

نظام شکوهمند اسلامي ايران عصاره اي از انديشه هاي ناب منبعث از اسلام ناب محمدي مي باشد که در صور و غالب هاي گوناگون نمود يافته و اين گوناگوني جلوه اي از تحرک و شادابي دين مبين اسلام است. راز ماندگاري و جاودانگي دين مبين اسلام همين پلي مرفيسم وچند ريختي دين اسلام ناب محمدي است که انعطاف پذيري و خوش رايحه گي از جاذبه هاي زيربنايي اين دين زيبا و معطر مي باشد.

از صدر اسلام تا کنون کفار و مشرکين جهاني همواره خواسته اند با جايگزيني تلقين به جاي تفکر و تقليد به جاي تحقيق با ترويج خرد گريزي و ترويج اباحه گري دين مبين اسلام را سرکوب کرده و رايحه خوش دين اسلام را متعفن جلوه داده و زمينه را براي گسترش تعفن اومانيسم و ليبراليسم و ناسيوناليسم فراهم کنند.

در جريان انقلاب شکوهمند اسلامي مردم با استشمام رايحه روح نواز اسلام ناب محمدي که از حضرت امام خميني نايب بر حق آقا امام زمان منتشر شده بود عشق در گروي دل اسلام ناب محمدي و روحانيت برحق شيعه نهاد با شميم نظام ولايي بيش از پيش آشنا شده و با تحقيق و تعقل و دنباله روي از فطرت عطرت جوي خود با پشت کردن به تعفن ملي گرايي و ليبراليسم و سوسياليسم مشت محکمي بر دهان کفار و ملحدين زده و به اتفاق آرا به نظام ولايي جمهوري اسلامي راي مثبت داده دنيا را براي ليبرالها وناسيوناليست ها و سوسياليست ها تيره و تار کرده عطر ناب اسلام را نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان گسترانيده ملکوت آسمانها را بر زمين آوردند.

از ابتداي انقلاب تاکنون علي رغم موانع متعدد که استکبار جهاني به سرکردگي شيطان بزرگ ،آمريکاي جهان خوار و ايادي آن بر سر راه اعتلاي نظام اسلامي ايران گزارده شد با تدبير مقامات عظماي ولايت و روساي جمهور و مجلس شوراي اسلامي وساير ارگانها و نهادهاي معطر روز به روز پله هاي ترقي و پيشرفت را طي نموده و اينک جامعه از لحاظ جميع موارد مترقي و پيشرفته شده تا بدان حد که روساي تمام دولت هاي دنيا صبح زود بانوان خود را پشت در رياست جمهوري مي فرستند تا با گذاشتن زنبيل در جهت کسب فيض از يکديگر سبقت گرفته راز عطراگين شدن فضاي ملکوتي ايران را دريافته به عنوان يک الگو از آن براي اعتلاي کشور خود استفاده کنند.

ملت خردمند و با ايمان ايران مي داند که هويت ملي ايران همانا اسلام ناب محمدي مي باشد، و ايراني بدون اسلام هيچ چيز نبوده و نيست و نخواهد بود.

ملت خود با رضاي کامل حاکميت اسلام بر تمام شئونات خود را انتخاب کرده و مي داند که اگر اسلام را از دست دهد علاوه بر استقلال و آزادي، عقلانيت و انسانيت و شکوه خود را از دست داده بسان کشورهاي غير اسلامي بي هويت و عقب افتاده خواهد شد.

ملت ايران مي داند که نوکران غرب و شرق از پيشرفت علمي ، اقتصادي، سياسي، فرهنگي ايران اسلامي سخت به هراس افتاده فلذا نوکران حلقه به گوش خود را بسيج نموده است تا با افشاندن بذر نا اميدي ملت را از بيعت با آقا امام زمان که همانا شرکت در انتخابات نظام اسلامي است منصرف کرده تا تبليغ کنند که نظام مقبوليت خود را از دست داده است.

استکبار بايد بداند که مشروعيت نظام اسلامي توسط پروردگار جهان و خليفه بر حق او آقا امام زمان تاييد شده و نظام الهي مشروعيتش وابسته به راي مردم نيست اما مقبوليت نظام همانا شرکت در انتخابات است که در طي سالهاي گذشته هرگز کم نشده و هر سال بر درصد مقبوليت نظام افزوده شده است. انتخابات دوم خرداد نمونه اي از افزايش مقبوليت مردم و تحکيم بيعت مردم با آقا امام زمان بود.

اينک در آستانه انتخابات مجلس شورا قرار داريم و گروهي از جوانان متدين و اسلام شناس و اصول گرا ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسلامي طي طرحي جهادي در جهت اثبات حقانيت اسلام ناب محمدي و تداوم و بقاي نظام شکوهمند اسلامي با استعانت از الله و به اذن خليف برحق او در زمين حضرت حجت بن الحسن، بقية الله الاعظم، ولي عصر آقا امام زمان عج الله فرجه الشريف وبلاگي تهيه ديده اند تا سطح آگاهي ملت ايران از احزاب و جناح هاي نظام شکوهمند اسلامي را افزايش داده از انسجام اسلامي محافظت نمايند.

ما برآنيم که مطالب اين وبلاگ را با مطالب زيربنايي بصورت مصباح الهدي في کل الايام الانتخابيه يعني چراغ درخشان براي تمام انتخابات آينده نظام اسلامي براي شما تدوين کنيم.

هرچند تنها امسال از سوي مقام عظماي ولايت سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام گذاري شده اما اصولا اين پيام رهبري حکايت از لزوم تداوم اين امر مهم دارد فلذا ما بر اين عقيده هستيم که فضاي انتخابات هرگز نبايد باعث تفرقه بين هواداران جناح ها شده و اصل اتحاد که همانا چنگ زدن بر ريسمان الهي است به همراه کارنامه گذشته نظام شکوهمند ثابت کرده است که اصولا هيچ فرقي ندارد که کدام جناح برنده شود و چهارچوب تعيين شده همان عطرت اسلام ناب است و رايحه و شميم تمامي احزاب و جناح هاي رژيم فقط از يک مخزن عطر مشعشع مي شود و فقط آرايش و حالات عرضه آن مطابق با سلايق کثرت پذير امت شهيد پرور و اسلام دوست ايران متفاوت است واين همان اصل وحدت در کثرت مي باشد که بارها انديشمندان اسلام ناب محمدي براي بنا نهادن جامعه مدني مبتني بر مدينة النبي در کلام و نوشتار خود تبيين نموده اند.

ما برآنيم که با تبيين تفاوت ها و شباهت ها ساختار اين انسجام اسلامي را براي شما تشريح کرده تا شما با درک درست معني وحدت و کثرت به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراکنده و متفرق نشويد. اصولا وحدت و کثرت در تعامل با يکديگر نوعي فشار ايجاد مي کند که گاه جهت فشار از بالا به پايين و گاه از پايين به بالا مي باشد و خداوند تبارک و تعالي از براي درک مکانيسم انسجام اسلامي و وحدت در سايه اسلام و کثرت در چهارچوب نظام اسلامي آياتي در مکانيزم و ساختار بيولوژيکي بدن انسان قرار داده تا ما با مطالعه مکانيزم بدن انسان با هضم درست مطلب پي به مفهوم انسجام اسلامي ببريم. همانطور که مي دانيد بدن انسان از ميليون ها سلول زنده تشکيل شده که در عين کثرت وحدتي را بوجود مي آورند و آن وحدت در مکان و زمان خاص به انسجام رسيده و صحت و سقم مزاج انسان را تامين مي کند.

در زمان حاکميت جنبش دوم خرداد، حجاريان درسدد تبين و تشريح مکانيسم کارکرد نظام مطلوب اسلامي بر مبناي مکانيسم و کارکرد مزاج انسان برآمد ايشان بارها هدف از جامعه اسلام ناب محمدي را ايجاد ساختار فشار از پايين و چانه زني از بالا اعلام کرد و درباره اين سياست به قدري صحبت شده که زمينه درک و تفاهم آن پس از چندين سال فراهم آمده است.

موضوع فشار از پايين و چانه زني از بالا مبحثي مهم در سياست ايران است ولي مبحثي نيست که توسط حجاريان به جامعه عرضه شده باشد و اسلام ناب محمدي از بدو دعوت حضرت رسول اکرم (ص) کارکرد دوگانه و دوجهته فشار را داشته و دارد. وفشار يکسويه چه بسا باعث حدوث بيماري و ايجاد رنج و غذاب در جامعه شود.فلذا اسلام با توجه به مقتضيات زمان و مکان هم سياست فشار از بالا و چانه زني از پايين را دارد و هم سياست فشار از پايين و چانه زني از بالاو پس از مطالعه مصباح الهدي متوجه خواهيد شد که اصولا فشار از پايين و چانه زني از بالا مخصوص جناح خاتمي نبوده و نيست بلکه برعکس کارکرد جناح متقابل را توصيف نموده است چرا که منظور از پايين بخش حاکميت است و مراد از بالا بخش ملت و امت است و اين حاکي از نا آگاهي ايشان نسبت به مقوله سياست آن هم از نوع اسلامي آن مي باشد.

براي شناخت مکانيزم فشار و چانه زني که حاکم بر جامعه اسلامي ايران است و تبيين ساختار عقيدتي – سياسي نظام آسماني جمهوري اسلامي ايران آشنايي کلي با 5 فرقه يا 5 انگشت دست نظام اسلامي براي همگان واجب است و بايد ملت بدانند که همه بر يک سفره نشسته اند و آداب کثرت پذيري حکم مي کند که سفره خانه يک سفره رنگين براي همه سلايق تدارک بيند . شکي نيست که ممکن است شخصي کوفته تبريزي وشخص ديگر به کوفته ريزه علاقه داشته باشد در عين حال ممکن است ديگري به هيچکدام علاقه نشان ندهد ولي به آش شله قلمکار علاقه وافرداشته باشد.

وظيفه ما اين است که تبيين نماييم دين مبين و جهان شمول اسلام برخلاف جوامع غربي که ماکولات حرام از قبيل گوشت گاو و گوسفندي که قصابش نام الله را هنگام ذبح بر زبان نياورده است وگوشت خوک به همراه شراب و ويسکي به خورد مردم مي دهند سفره حلال و رنگيني در جهت تامين سلايق مختلف در چهارچوب ارزشهاي اسلامي فراهم نموده است.

اميد است تک تک امت هميشه در صحنه و فهيم ايران اسلامي با توجه وضعيت مزاجي و اشتها و سليقه خود يکي از 5 جناح را سرلوحه تصميم انتخاباتي خود قرار داده با حضور در انتخابات نقش موثري در عطراگين کردن فضاي ملکوتي جامعه ايران ايفا کرده از سفره مطابق با اشتها و سليقه لقمه بر چيند.

نوش جان. بخوريد و بياشاميد ولي اصراف و زياده روي نکنيد.

آشنايي با احزاب و جناح هاي نظام شکوهمند اسلامي ايران

1) شميم پشکل اسلام ناب محمدي

جناح چپ نظام شکوهمند اسلامي ايران را تشکيل مي دهد.

شميم پشکل از زمان دوم خرداد حضوري معطر در عرصه سياست اسلامي کشور داشته و به مدت 8 سال فضاي جامعه را عطراگين نمودند.

اصولا پشکل و يبوست لازم و ملزوم يکديگرند و با فشار از بالا و چانه زني از پايين همراه است فلذا در طي 8 سال چندان نمود عيني نداشته هرچند ممکن است فضا را به حد کفايت عطراگين نمايد.

معمولا پشکل بطور مدور و گرد انسجام يافته و حتي مي تواند به عنوان کوفته ريزه در آش کشک محصول شهد ريدمان استفاده شده يا به عنوان تزئين روي کوفته تبريزي محصول رايحه سنده قرار گيرد.

2) شهد ريدمان اسلام ناب محمدي

جناح راست نظام شکوهمند اسلامي ايران را تشکيل مي دهد.

شهد ريدمان از ابتداي انقلاب تا کنون حضور موثر و چشمگير داشته و حتي بسياري از اعضاي شميم پشکل در ابتدا از اعضاي شهد ريدمان بوده اند.

اصولا ريدمان و اسهال لازم و ملزوم يکديگرند که با فشار از پايين و چانه زني از بالا همراه است فلذا در طي ساليان دراز همواره نمود عيني و گسترده داشته و به سان رقيبي براي کاچي و حلوا فضا را به قدري عطراگين مي کند که امت هميشه در صحنه بي تاب و بي قرار شده نه تنها به استشمام بوي آن رضايت نمي دهد بلکه يک کاسه از آن را هم سر مي کشد تا طعم شهد دل انگيز انسجام را چشيده بي نصيب نماند.

شهد ريدمان طيف وسيعي از مغذيات را شامل مي شود و ماکولات آن تنها بسان حلوا يا کاچي نيست و اين گروه مي تواند محصولي بسان آش بخورد ملت دهد و آشپز که ماهر باشد مي تواند آشي براي ملت بپزد که يک وجب روغن روي آن باشد.

جناج راست را مي توان بسان خاله ملت تشبيه کرد وحاصل عملکرد اين جناح آش کشک خاله است و در هر حال بخوري پاته و نخوري هم پاته.

3) رايحه سنده اسلام ناب محمدي

جناح ميانه روي نظام شکوهمند اسلامي ايران را تشکيل مي دهد.

معروفترين رهبر رايحه سنده، آيت الله عظما هاشمي رفسنجاني بهرماني مي باشد. اصولا سنده حالتي ميانه داشته و چون خمير نرم مي باشد معمولا اين خمير در دستان ديپلماسي اروپا شکل و فرمي خاص مي گيرد و نمود عيني آن در اقتصاد تبلور يافته و فضاي اقتصاد کشور را بطور عيني متحول و عطراگين مي نمايد.

در بسياري از موارد خمير سنده با شهد ريدمان مخلوط شده تا خمير آن نرم تر در دست اروپا و دول بيگانه ونيروهاي جناح راست فرم بگيرد.

فعاليت اين جناح در زمينه هاي ديگر معمولا انحراف به چپ و راست داشته و گاه حاصل عملکرد مجموعه اي از شميم و شهد و رايحه است و بسان کوفته تبريزي تنوع پلوراليستي در آن نمود دارد.

4) عطر چس اسلام ناب محمدي

نيروهاي ملي مذهبي و روشنفکران مذهبي در اين جناح قرار دارند و اصولا هنگام تخلي در کنار فعاليت سه جناح تنها به عطراگين نمودن فضاي جامعه در چهارچوب اسلام ناب محمدي مشغول هستند. عملکرد آنان نقش تسهيل کننده را دارد و به عنوان بالشتک هوا عبور مدفوع را تسهيل مي نمايد.

ابراهيم يزدي،سحابي،دکتر سروش از جمله اجزاي اصلي عطر چس اسلام هستند.

5) نجواي گوز اسلام ناب محمدي

اپوزيسون قلابي و لابي و روشنفکران فکلي مقيم اروپا، آمريکا و کانادا که با ژست اپوزيسون يا تجدد هوادار نظام ناب اسلامي هستند نجواي گوز اسلام را منتشر مي سازند.

عموما يا به رايحه سنده يا به شميم پشکل وابسته هستند اما گاه افرادي مثل پروفسور حميد مولانا از شهد ريدمان نيز تغذيه مي کنند.

مسعود بهنود، حسين درخشان، تيريتا پارسي، امير احمدي ، سيد ابراهيم نبوي از معروفترين اجزاي متشکله گوز اسلام هستند.

پنجشنبه

انتخابات ریاست جمهوری 1388

در مسابقه موج سواری کدام موج سوار موفق به بردن جام ریاست جمهوری خواهد شد؟

عکس یادگاری از مسابقات موج سواری باشگاه جمهوری اسلامی
رهبر و مربیان و بازیکنان و بوقچی ها در عکس مشخص هستند.
در بالا سمت چپ سه موج سواری که خود را برای دوره های بعد آماده خواهند کرد دیده میشوند.

دوشنبه

ستاد انتخابات دوم خرداد به رهبری خاتمی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرد.

به مناسبت جشنهای دهه فجر حجت الاسلام و المسلمین خاتمی در یک پارتی انتخاباتی در جزیره کیش شرکت نمود.

آقای خاتمی که از مقبولیت گسترده ای در بین جوانان برخوردار است در ابتدا طی یک سخنرانی اعلام نمود که چون همواره از فوبیا در رنج بوده و مشغله ذهنی او بیم از موج بوده در طی انتخابات دوم خرداد در جهت اصلاح این معزل و رفع این مشغله فکری سرانجام به یک موج سوار حرفه ای تبدیل شده و هدف از حضور در جزیره کیش را تمرین موج سواری در آبهای نیلگون خلیج همیشه اسلام (خلیج همیشه فارس سابق) در جهت کسب آمادگی لازم برای انتخابات آینده اعلام نمود.

خاتمی در این سخنرانی افزود که روحانیون همواره باید با رویکرد به شیوه های جدید و غیر منتظره مشارکت مردم را در انتخابات فزونی داده تا بر مقبولیت نظام افزوده شود.

در پایان آقای خاتمی با حرکات موزون به شیوه ای نوین و غیر منتظره تبلیغات جناح خود را عرضه نمود.
آقای خاتمی در حال اجرای شیوه نوین کسب مقبولیت در جزیره کیش.
تمرین کنسرت بزرگ وحدت در هفته وحدت

چهارشنبه

حسین الله کرم و مسعود ده نمکی سیاست های انتخاباتی انصار حزب الله را اعلام کردند.

حسین الله کرم اعلام کرد انصار حزب الله از بدو تاسیس تاکنون همواره نقش مفید و موثری در جذب مردم به پای صندوق های رای داشته است.

وی توضیح داد که ستاد کل بسط و گسترش خریت مردمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ارتباط تنگاتنگی با نشریات و رسانه ها از یکسو و تعیین سخنان روحانیون و روحانیت ایران دارند و در این بین انصار حزب الله نیز نقش کاتالیزور تبلیغاتی در جهت بفعل رسانیدن سیاست های وزارت امام زمان را دارد.

همچنین مسعود ده نکمی با استناد به نقش سازنده نشریه شلمچه در انتخابات دوم خرداد خاطر نشان کرد که چاپ و نشر شلمچه در آستانه دوم خرداد در تهران بخصوص توزیع آن در بین جوانان و مدارس نقش سازنده ای داشت که به یک حماسه بیست میلونی و کسب مقبولیت برای نظام انجامید.

حسین و مسعود در ادامه از گوزآنلاین و نشریات وابسته تقاضا کردند که با مدنظر قرار دادن فعالیت های انصار حزب الله حماسه دیگری در جهت تحکیم پایه های نظام و کسب مقبولیت مردمی ایفا کنند.

در پایان مسعود ده نمکی برنامه های انصار حزب الله را برای انتخابات آینده اعلام نمود:
1) چاپ نشریه که در آن به برخی کاندیداها فحش خواهر مادر داده شده و اعلام شده که اینان مورد تایید حزب الله نیستند.
2) سخنرانی و نشر مطالبی با این مضموم که خانم ها دختران بدحجاب در خانه بنشینند و در انتخابات شرکت نکنند.
3) اعتراض گسترده به حضور دختران بدحجاب در ستاد انتخابات هاشمی رفسنجانی و خاتمی
4) کتک کاری ساختگی در جهت مضروب کردن کاندیداهای چپ و درعوض شل و کور کردن عده ای تماشاچی از همه جا بی خبر
5) خودکشی کردن دانشجویان از همه جا بی خبر بوسیله انصار و اطلاعات و زندان ها در جهت بهره برداری تبلیغاتی به نفع جناح های خاص.

مسعود ده نمکی خاطر نشان ساخت که چنانچه آمار و آنالیز داده ها حاکی بر بی میلی مردم نسبت به جناح چپ باشد بهتر است که کاندیداها از همان اول رد صلاحیت شوند تا با مظلوم نمایی و توسعه راهکارهای تبلیغاتی زمینه حضور پر شور مردم در انتخابات بعدی فراهم شود.

حسین الله کرم در پایان اعلام کرد که در شرایطی که مصلحت نظام حکم کند ما می توانیم با ترور وقربانی کردن نیروهای ناکارمد جناحین در راه رضای خدا و رهبری و در جهت توسعه غیرت مردمی انتخاباتی پر شور را تدارک ببینیم.

سه‌شنبه

امروز روز عجیبی بود....(فرستنده Z8UN)
- امروز روز عجیبی بود....(فرستنده Z8UN)
دوستان این داستان تکراری به نظر میاد ولی کی گفته خریت اگه هوسه یه بار بسه؟ درسته دوستان دلبندم بعضی چیزا مثل فصل های سال هی تکرار می شه و گریزی هم نداره. برای همین تصمیم گرفتم این بار پیشا پیش متنو به وبلاگ جمکران بدم منتشر کنه.


امروز 24 اسفند بود.پدرم و سیبیلکم می‌خواستن به گروه خاتمی رأی بدن. من و مامان و برادرم نمی‌خواستیم اصلا رأی بدیم.بحث‌ها قبلا شده بود و امروز قرار نبود دیگه کسی کسی رو مجاب کنه.

من اما خیلی دلم می‌خواست برم حوزه‌ها ببینم چه خبره.صبح خیابون‌ها خیلی خلوت بود. دیگه از اون سرما خبری نبود. دو روزه هوا دیگه سرد نیست تو تلویزیون داشت چند تا مسجد رو که مثل هر سال از قبل خبر دادن و مردم هجوم می‌برن به اونجا برای ثبت تصویرشون در تلویزیون،‌ نشون می‌داد. گفتم در اون انتخاباتی که مردم خیلی کم درش شرکت کردن هم این مسجدها رو نشون می‌داد که پرن. گفتم خوبه کمتر از 20 میلیونی که حدس می‌زدم شرکت می‌کنن و اینا آبروشون تو جهان می‌ره.


قرار شد عصر بریم بیرون. عصر‌های روز انتخابات معمولا خیلی خلوته. پیش خودم گفتم حیف‌شد تموم صحنه‌های انتخاباتی رو از دست دادم اگه از صبح بیرون رفته بودم منو حتما تو تلویزیون نشون می دادن کلی آرایش کرده بودم و سگمو هم با قلاده دنبالم آورده بودم. قرار بود انتخابات تا ساعت 6 باشه و می‌دونستم اینا الکی می‌گن چون صف‌ها شلوغه مهلتو یکی دو ساعت تمدید می‌کنن.ساعت 5/5 رفتیم بیرون. برعکس هر جمعه و برعکس عصر‌های انتخابات، خیابون‌ها مملو از جمعیت بود. پسر و دختر و مرد و زن و بچه...


به اولین محل رأی‌گیری که رسیدیم در کمال تعجب دیدیم صف تا کجاست!!! جمعیت تو حیاطش غلغل می‌زد... گفتیم لابد اینجا مردمو با اتوبوس آوردن و صف الکیه.رفتیم به محل بعدی... اونجا بدتر از قبلی...


خانم آرایش‌کرده‌ای به طرف من اومد و انگشت دست‌راست منو گرفت و دید که جوهری نیست. گفت عزیزم بیا به گروه هاشمی رأی بده. قراره حجاب رو آزاد کنه و ما هم بالاخره راحت می‌شیم اگه رای ندی بازگروه این ایکبیری عنتری نژاد رای میاره تو دردسر می افتیما. دلم سوخت که چرا باید آزادی رو در روسری نپوشیدن دید؟ او انگشتش جوهری بود و بحث بااو بی‌فایده. وگرنه بهش می‌گفتم اگر من روسری سرم نکنم ولی آزاد نباشم که هر نو چکمه ای بپوشم این چه فایده ای داره؟


باز هم به محل‌های دیگه‌ی شهر رفتیم.جالب این‌جا بود که هر چه زمان می‌گذشت به تعداد جمعیت اضافه می‌شد. حدود ساعت 9 شب که گفته بودن مهلت تموم می‌شه تعداد رأی دهندگان صف‌بسته به اوج خودش رسید.خبر آوردن که تا ساعت 11 تمدید کردن.


تو مسجد گوهرشت پیش مردم وایساده بودم و به حرفشون گوش می دادم. چقدر جدی وبا علاقه بحث می‌کردن. طرفدارای گروه خاتمی روشنفکر‌تر از همه بودن. خیلی از زن‌های چادری رو دیدم که به جناح احمدی‌نژاد می‌خواستن رأی بدن.


پیش خودم فکر کردم حالا که دور قبلی با ابرام نبوی و سیبیل باروتی سر یه سفره نشستیم و یه بشقاب پر با زیتون پرورده خوردیم یه دسته چک هم گرفتیم و یه پله وضع اقتصادیمون بهتر شد- به قول یکی از دوستان ، می‌گفت یه پله هم از قعر جهنم بیای بالا یک پله‌ست!- حالا چرا این دفعه رای ندیمو تو زیتونستان تبلیغ رای دادن نکنیم؟


با مامانم حرف زدم. اونم بدش نمیومد رأی بده. من یواشکی شناسنامه‌مو گذاشته بودم تو کیفم آخه من نمی خواستم رای بدم برای همین شناسنامه خودم و مامانمو یواشکی با خودم آورده بودم. سی‌با گفت برم شناسنامه‌تو بیارم؟ گفتم تو کیفمه! گفت ای ناقلا:) هر دو مون ساعت یک‌ربع به 11 رأی دادیم.

داداشم که تو خونه مونده بود چون می‌گفت رأی دادن کار خائنینه،. وقتی گفتیم صف‌هایی که تو تلویزیون نشون می‌دن واقعیه جا خورد درست شده بود مثل یک گوسفندی که می بینه بقیه دوستاش دارن می رن و حیوونی می ترسه عقب بمونه ، خودمون هم دستکمی از اون نداشتیم از نظر من دنبال جمعیت رفتن خیلی مهمه ونباید اونو از دست بدیم حتی اگه به چاه مستراح ختم بشه. وقتی گفتیم طرفدارای احمدی‌نژاد مخ آدم رو می‌خورن از بس یواشکی تبلیغ می‌کنن غیرتی شد که اونم بره رأی بده. اما دیگه دیر شده بود.


دیدم اگه رای ندم به نظام مشروعیت دادم.

دیدم اگه رای ندم به حرف اسمشو نبر(مقام معظم رهبری) گوش دادم.

دیدم اگه رای ندم به بوق تبلیغاتی رژیم کمک کردم.
اینها که بالا گفتم منطق منه.


نمی‌خواستم جرزنی کنم.می دونم همه این کاندیداها همون گهی هستن که اول بودن اما خوردن یه بشقاب از اونا که ابراهیم نبوی می خوره اونم با طعم زیتون خیلی فرق داره برای من مهم اینه که حالا دیگه قلم به مزد شدم و نون تو همین چیزهاست.احساس کردم که اگه بازم از اینا بنویسم یه چیزی تو حساب بانکیم زیاد می شه. احساس کردم باید تو انتخابات باید با مردم باشم و در انتخاب کسانی که از بقیه بهترن، حتی یه کم، دخالت کنم.


احساس کردم اگه ننویسم اقتصادمون چند پله عقب می ره اونوقت منو سیبیل باروتی بازم باید شب تا صبح جون بکنیم.


دیدم مدت‌هاست ناخودآگاه تو چمدونم تموم مایحتاج یه زندانی برای روزای اول زندان رو گذاشتم :

مایو بیکینی و کرم نیوا
موبایلم
لپتابم
لوازم آرایشی
نمی دونم رسیور اونجا کارت خور هست یا نه؟ رسیور را بزارم یانه؟


می دونم اونجا هتله ولی باز همه‌ش می‌ترسم دستگیر بشم. درسته که بهم گفتن الکی واسه خر کردن ملت دستگیرت می کنیم و بازم به من گفتن اونایی که قلم به مزد هستن و با ظرافت از نظام حمایت می کنن جاشون تو زندان بدتر از برادر رفیق دوست نیست . اما بازم می‌ترسم ! می ترسم اونجا تنها باشم و سیبیل باروتی را راه ندن! آخه بدون اون به من خوش نمی گذره.


از اصلاح طلبا انتظار زیادی ندارم. برای خودم ازشون بت نساختم. حَدِشونو می‌دونم. برنامه‌هاشونو خوندم. نسبت به این حکومت خیلی مترقی‌ترن. درسته که یبوست دردسر داره اما باز مترقی تره. باید کمک کنیم خیلی کارا رو با هم کنیم. نیروی کمی نیستیم... ما می تونیم فشار بیاریم هی زور بزنیم و هی زور بزنیم. زور زدن و یبوست لازم و ملزوم همدیگه هستن و شما هم اگه تجربه کرده باشن می دونین چی می گم.

ماباید خیلی چیزا رو عوض کنیم ,و خیلی چیزها رو هم نباید عوض کنیم .به نظرم اگه این حکومت عوض نشه بهتره همینطور تو هر انتخابات من یه چیزی میگیرم و هی مطلب می نویسم. گاهی به خودم می گم کاش وضع من وسیبیل باروتی مثل ابراهیم نبوی بود. هم خارج بودیم هم هاشمی مستمری خوب برامون فرستاده بود.


هنوز تو وبلاگستان نخوندم چه اتفاقاتی افتاده. با توجه به کامنت‌هایی که برام قبلا نوشته‌بودن می‌دونم فحش زیاد می‌خورم.. می‌دونم در وبلاگ بیلی‌ومن اسمم جزء کسایی نوشته شده که قراره رأی ندن.احساس کردم که باید رأی بدم و دادم……پیشاپیش معذرت می‌خوام از کسایی که ازم ناراحت یا ناامید شدن.


کم کم دارم احساس گرسنگی می کنم. خیلی خیلی گرسنمه. یاد انتخابات قبل که می افتم هم اشتهام باز تر می شه هم بیشتر احساس گرسنگی می کنم. آخه شما طعم این سفره رو نچشیدین!


وای اونسال اون سفره چه طعمی داشت، چه خوشمزه بود ، چه جای شما خالی بود، جای ملا حسنی ، جای خسن آقا ، جای نانا ، جای حاج آقا فاکر ، جای ... برای همین تصمیم گرفتم جور همتونو بکشم .پس منو ابراهیم سر این سفره رنگین نشستیم . وای چه رنگ و چه بویی داشت . خواستم خالی خالی بخورم ولی ابرام گفت بانون بخور تا سیر شی ( ابراهیم تجربه داره می گه تنها تنها خوردن سیرمونی نداره یه وقت ثقل می کنی . بیچاره حسین درخشان چند بار ثقل کرده)

پس با نون لواش خوردیم تا کاملا سیر شدیم. عجب مزه ای داشت تا اون وقت همچین چیزی نخورده بودم . عجب مزه ای داره چنین سفره ای عجب بوی داره چنین سفره ای!


بخصوص اگه توش زیتون پرورده هم باشه. نه؟!

ابراهیم معمولا از سه ماه قبل از انتخابات سر سفره می شینه
اما این عکس ساعت 11 شب 24 اسفند بعد از تموم شدن زمان رسمی در وقت اضافه برداشته شده.

شنبه

صدا و سیما برنامه تبلیغات انتخاباتي خود را تشریح کرد.


رئیس ستاد کل بسط و گسترش خریت مردمی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، سیاست و برنامه تبلیغات انتخاباتی را اعلام کرد:


وی خاطر نشان ساخت پخش برنامه های لیست زیر می تواند در جهت حضور پر شور مردم فهیم و با شعور کشور ایران در انتخابات موثر واقع شود.
1) پخش سرود ای ایران ای مرز پرگهر در ایام انتخابات
2) نمایش تخت جمشید و آثار باستانی
3) نمایش دکتر مصدق و دکتر فاطمی در برخی برنامه ها
4) نمایش سخنرانی دکتر شریعتی
5) نمایش عروس خانم و آقا داماد شیک و کراواتی با تیپ و آرایش مد روز که پای صندوق رای حاضر شده اند.
6) نمایش دختران بد حجاب و آرایش کرده که برای رای دادن سر ودست می شکنند.
7) نمایش سخنرانی آیت الله ها که می گویند به فلان گروه رای ندهید و به فلان گروه رای بدهید.
8) نمایش خانمی که باچکمه بلند و با سگش آمده رای بدهد.
9) پخش خالی بندی های ممد چاخان و هاشی موتو

دوشنبه

ابوزر در ربذه

سفره خانه اکبری رفسنجان


روزی کاروان تبلیغاتی سردارسازندگی در حرکت بود سواران دیدند که سید ابرام عقب افتاده است. حضرت هاشمی را گفتند که ابرام عقب افتاده پس گویا در پی کاروانی دگر است. حضرت گفتا سکوت که من اورا می شناسم او ابوزر است پس دنبال زر است. مدتی بعد سواران دیدند که کسی نزدیک می شود. حضرت هاشمی را خبر کردند گفتا همانا ابوزر باشد.ابوزر به کاروان هاشمی می پیوندد حضرت اورا تفقد می کند و می فرماید:
آفرین بر ابوزر که تنها راه می رود ، تنها می میرد ، تنها برانگیخته می شود. ای ابرام ای ابوزر چرا تاخیر داشتی؟
ابوزر علت را بیان نمود.حضرت فرمود: « نبود تو مثل اين بود که يکي از عزيزان خانواده‌ام از من عقب ماند، و نرسيده است. حکومت در هر گامي که برداشتي تا به من رسيدي خطائی از تو را آمرزيده و دلاری در حساب بانکی ات اندوخته».ابرام ابوزر که عطش زيادي داشت بارش را بر زمين نهاد مسلمين برايش تراول چک آوردند و در جوار سردار سازندگی سيراب شد.


خوانندگان محترم توجه کنند که زر ابوزر را هم می توان با فتح ز و هم با کسر ز بخوانند.

یکشنبه

توطئه قتل سردار سازندگی کشف و خنثی شد.

روی عکس کلیک کنید تا بزرگتر شود.
در آستانه انتخابات مجلس عوامل سیا و موساد طی یک برنامه ریزی حساب شده قصد ترور آیت الله عظما هاشمی رفسنجانی را داشتند که این طرح و عملیات با هوشیاری سربازان گمنام آقا امام زمان کشف و خنثی شد.
وزیر اطلاعات طی مصاحبه مطبوعاتی طرح CIA را برای امت همیشه در صحنه تشریح نمودند.
واحد عملیات خاورمیانه سیا و موساد طی عملیات جمع آوری و بررسی اطلاعات دریافته بودند که آقای هاشمی نسبت به گوز(صدای مشکوک یا صدای سوم) کدبانو عفت حساس هستند فلذا با استفاده از عوامل نفوذی به این هدف که از شنیدن صدای گوز سرداربانو (عفت) آقا به خنده افتاده و از شدت خنده به شهادت برسند در طعام بانو مواد گوز آور ریخته بودند که به لطف الهی در ثانیه آخر یکی ازسربازان گمنام آقا امام زمان با استفاده از یک چوب پنبه توطئه عوامل استکباری را خنثی نمود.
لازم به ذکر است عوامل سیا تاکنون چندین روحانی را با ریختن مواد گوزآور درغذای همسرشان با شلیک خنده به شهادت رسانیده اند. سید احمد و سید مصطفی خمینی از جمله این شهدا می باشند.

در این بین روزنامه اینترنتی گوزآنلاین افشا کرد این عملیات توطئه جناح راست سنتی و انصار حزب الله علیه اصلاحات بوده که پس از لو رفتن این طرح تروریستی جناح تمامیت خواه آن را به عوامل سیا و موساد نسبت داده است.

شنبه

استفاده از اتومبیل های اسلامی برای تبلیغات انتخاباتیبخش سمعی بصری واحد عقیدتی سیاسی ستاد مشترک انتخابات جناح جپ و راست اعلام کرد در یک اقدام جهادی به نیت وحدت بین جناحین و ترویج الگوهای اسلامی از اتومبیل اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی هر دو جناح استفده خواهد شد.این اتومبیل مجهز به مناره جهت تبلیغات سمعی و مستراح اسلامی جهت تبلیغات سمعی و بصری می باشد.

چهارشنبه

پیام ریاست ستاد نظارت استصوابی

بسم الله الرحمن الرحیم.

انتخاب نام جمکران برای وبلاگ ستاد انتخابات یک نام بسیار با مسما و مقدس است چرا که لیست کاندیداها و لیست برگزیدگان انتخابات توسط آقا امام زمان تعیین و امضا می شود.

از سوی دیگر علاقه امت ایران اسلامی به چاه مقدس جمکران به حدی است که هر ایرانی هنگام ساخت یک بنا یک یا چند چاه به عنوان سمبل چاه جمکران در آن بنا حفر می کند و ساختمانی در ایران نیست که چاهی به عنوان سمبول جمکران در آن حفر نشده باشد.

انشا الله امت همیشه در صحنه، باشرکت در انتخابات با آقا امام زمان و نظام اسلامی بیعت نموده مشت محکمی بر دهان معاندین نظام بزنند.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.

یکشنبه

پیام رئیس جمهور محبوب امت اسلام برادر احمدي نژاد


.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر
با حضور پر شور امت همیشه در صحنه در انتخابات مشت محکمی بر دهان آمریکا زده می شود. قبل از افتتاح این وبلاگ من در جمکران با آقا دیداری داشتم و ایشان برنامه تهیه و تدوین یک وبلاگ اطلاع رسانی درباره احزاب را به اطلاعم رساند و من به این برنامه آقا بسیار افتخار می کنم.
من از همین تریبون استفاده می کنم و به ملت اعلام می کنم که بر خلاف انتخابات نظام های شیطانی که وعده های دروغین به ملت داده می شود در نظام اسلامی دروغ یکی از گناهان کبیره می باشد و اصولا ما هرگز دروغ نمی گوییم.
اگر اجازه بدهید من در این تریبون یک مسئله را روشن کنم. من در جریان مبارزات انتخاباتی قول دادم نفت را سر سفره مردم بیاورم ولی خداوند منان این افتخار را به من اعطا فرمود تا به جای نفت انرژی هسته ای را سر سفره ملت بیاورم و در این راه یک دختر خانم دانش آموز با همین وسایل که تو آشپزخانه بوده انرژی هسته ای تولید کرد و ما باهم سر سفره این انرزی خوشمزه و حلال را تناول کرده و بزودی در تعجیل الطعام (فست فودها) نیز آن را عرضه خواهیم کرد. شما خود بهتر می دانید که مواد نفتی و طعامی که از نفت باشد چه خطراتی برای سلامتی دارد و خوشبختانه طعام هسته ای هیچ خطری ندارد بلکه بسیار مغذی می باشد.
در پایان به عنوان یک استاد دانشگاه یک سوال دارم. غده سرطانی خوارمیانه باید محو شود و سوال این است که باید ببینیم چگونه می توان آن را محو کرد؟


شنبه

پيام حجت الاسلام فاکر به مناسبت تاسيس وبلاگ ستاد کل انتخابات کشور

بسم الله الفاکر السماوات و الارض.
من نيز به نوبه خود اين طرح جهادي که از عنايات آقا امام زمان و مقام معظم رهبري است را تبريک و تهنيت مي گويم. اميدوارم جمکران چون جماران رويکردي مثبت در تبيين ساختار نظام اسلامي داشته باشد.
ومن الله توفيق

جمعه

پيام مقام معظم رهبري به مناسبت افتتاح وبلاگ ستاد کل انتخابات.

بسم الله رحمن الرحيم.
امروز آقا امام زمان به من خبر دادند که به فرمان آن حضرت تعدادي از جوان متدين و انقلابي وبلاگي راه اندازي کرده اند تا مردم از کيفيت و کميت تحزب اسلامي و کارکرد انتخابات اسلامي مطلع شده در انتخابات حضور فعال و معقولانه داشته باشند. اين وبلاگ آقا را خوش حال کرد، من را هم شادمان نموده است.
امروز نوکران و مزدوران نحله هاي شيطاني چون اومانيسم و ليبراليسم با مساعدت ايادي و نوکران مزدور مي خواهد مردم را از مشارکت و بيعت با نظام اسلامي منصرف کرده و به آنان طعم و بو رنگ ديگري معرفي کرده آنان را از راه راست منحرف کرده و به ناکجا آباد رهنمون سازد.
ضرورت شناخت احزاب و جناح هاي نظام اسلامي از جمله نياز هاي انتخاباتي کشور اسلامي مي باشد که به لطف شما جوانان غيور حزب اللهي اين حرکت انجام شده و مشت محکمي بر دهان آمريکاي جهان خوار زده شد.

بنده به امت هميشه درصحنه حق مي‌دهم که ميل به کسب معرفت در باب احزاب اسلامي داشته باشد، شما هم به من حق بدهيد که سياست هاي کلي وبلاگ انتخابات را مشخص و تبيين کنم، يک توده انبوه از حاصل کارکرد مزاج بدون تشکل و سازماندهي سياسي امکان ندارد بتواند کارش را انجام بدهد. نقيصه بزرگ ما تا قبل از پيروزي همين بود. يعني گاه بو داشت اما رنگ نداشت گاه رنگ داشت بو نداشت و از نظر فقه اسلامي لازم و ضروري است که يک حزب اسلامي هم رنگ داشته باشد و هم بو ونمود عيني عملکرد آن در تمام شئونات جامعه اسلامي اثر گزار باشد.
کسب معرفت در باب احزاب اسلامي مي تواند براي انتخابات مفيد باشد از چهار جهت:
اولا: مي‌تواند نيروها را در يک جهت بسيج کند و به همه آنها جهت بدهد.
ثانيا: مي‌تواند استعدادهاي بالقوه و نيروهاي خفته را بالفعل کند، زنده کند و فعال کند.
ثالثا: مي‌تواند استعدادهاي کند و بطئي را شتابنده کند.
رابعا و بالا‌خره مي‌تواند نيروها را از تغيير مسيردادن و منحرف‌شدن حفظ و مصون کند چرا که شناخت امت اسلام از بو رنگ و مزه مي تواند شعور و احساس امت را به سمت شميم و عطر و رايجه هدايت کرده در نهايت از شهد ريغ و ريدمان اسلام ناب محمدي مستفيض گردند.
به‌طور خلا‌صه ضرورتي که ما را به تبيين تشکلات و جناح هاي اسلامي فراخواند، احساس نياز شديد به سازماندهي نيروها و جهت‌دادن آن و شتاب‌دادن به نيروهاي کند و کم‌کار و به صحنه کشانيدن نيروهاي خفته و جلوگيري از انحراف‌ها بود.
حالا‌ شما ببينيد که نقش ساختار انتخاباتي و ساختار حزب نظام اسلامي در تداوم دادن و در تضمين تداوم انقلا‌ب چيست؟ آيا يک انقلا‌ب بدون يک چنين هماهنگي فعال و سازنده‌اي اصولا‌، مي‌تواند تداوم پيدا کند؟
من بار ديگر از اين طرح جهادي نزد خداوند منان شاکرم و انشاالله با تبيين ساختار انتخاباتي حزبي نظام اسلامي بيش از پيش مقتدرانه به حيات جاودان خود اميد داشته باشد.
در پايان به آمريکا مي گويم: آمريکا اگر تو انتخابات داري ما هم انتخابات داريم. و اگر تو هندي کم داري ما هم هندي کم داريم.

السلام عليکم و رحمت الله و برکات